Flugor

”En välknuten fluga är det första seriösa steget i livet” -  Oscar Wilde.